Logo

NILAI-NILAI KORPORAT

3P

1. Positif

  1. Sentiasa terbuka dalam menambahbaik perkhidmatan ke arah mengukuh dan memantapkan imej serta prestasi MySihat   ;
  2. Sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dan berintegriti tinggi dalam kalangan warga MySihat bagi menghasilkan budaya kerja yang harmoni.

2. Proaktif

  1. Mempunyai pelan kontigensi dalam merangka tindakan yang akan diambil bagi memastikan perkhidmatan yang dilaksanakan menjadi lebih berkesan;
  2. Mempunyai inisiatif untuk memperbaiki setiap kelemahan dalam usaha menyampaikan perkhidmatan yang terbaik.

3. Produktif

  1. Menggalakan tambah nilai yang berterusan dalam budaya kerja MySihat;
  2. Sentiasa berfikiran positif dalam menghasilkan idea-idea kreatif dalam penghasilan kerja.
Copyright © 2010-2020 MALAYSIAN HEALTH PROMOTION BOARD. All Rights Reserved.
This site is best viewed at a resolution of 1024 X 768 using IE.8, Mozilla Firefox, Google Chrome browser.