Logo

Dasar Keselamatan

PERLINDUNGAN

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

KESELAMATAN

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Copyright © 2010-2020 MALAYSIAN HEALTH PROMOTION BOARD. All Rights Reserved.
This site is best viewed at a resolution of 1024 X 768 using IE.8, Mozilla Firefox, Google Chrome browser.